×

Fout

Error compiling Sass: parse error: failed at `color: &mokka;` /var/www/vhosts/teslin.nl/httpdocs21/templates/teslin2.0/scss/template/_typo.scss on line 116
×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0 seconds

| Midlin en Teslin Participaties | Blog

Sinds 1996 investeert Teslin al in Kendrion. Op dit moment houdt Teslin via haar investeringsfondsen Teslin Participaties en Midlin een belang in het bedrijf. Na het aantreden van Joep van Beurden als CEO en de aankondiging van het ‘Simplify, Focus, Grow’ strategieprogramma hebben wij ons belang de afgelopen jaren vergroot.

Het industriële concern maakt en verkoopt elektromagnetische en mechatronische systemen en componenten. Daarbij mikt het op de sectoren automobiel en industrie, waarbij de omzet binnen het automobiel segment historisch altijd ruim 60% vertegenwoordigde van het totaal. De verkopen van Kendrion zijn daarmee sterk afhankelijk van de (Duitse) auto-industrie en als gevolg daarvan gevoelig voor de economische cyclus.

In het industriële segment levert Kendrion magnetische systemen, controlesystemen en aandrijfsystemen. De aandrijfsystemen betreffen voornamelijk remmen en koppelingen. Kendrion is gespecialiseerd in permanent magnetische remmen. Deze worden toegepast in de industriële automatisering en robots, maar ook in de medische industrie, liften en zelfs bij windturbines. Voor robots zorgen de remmen voor functies als vasthouden, positioneren en het afremmen van de robot in geval van nood. Vooral de markt van robotisering wordt gezien als sterke groeimarkt.

Op 5 november 2019 kondigde Kendrion de overname van INTORQ GmbH & Co. KG. (‘INTORQ’) aan. Dit Duitse bedrijf is gevestigd in Aerzen en voortgekomen uit de verzelfstandiging van de divisie voor remmen en koppelingen van Lenze Bremsen GmbH. Het bedrijf levert producten aan de industrie en is gespecialiseerd in ‘spring-applied brakes’. Naast permanent magnetische remmen is dit een andere veelvuldig toegepaste remtechnologie, die gebruikt wordt in industriële automatisering en robots, maar ook in kranen, takels en heftrucks. De overnameprijs bedraagt € 80 miljoen en wordt deels gefinancierd met additionele leningen.

Voor een cyclisch bedrijf als Kendrion is het belangrijk een sterke kapitaalstructuur te behouden. Om te voorkomen dat de schuldratio’s te hoog oplopen heeft Kendrion dan ook besloten nieuw aandelenkapitaal op te halen. Hiervoor kon het gebruikmaken van de machtiging het aandelenkapitaal met 10% uit te breiden en aandelen uit te geven aan een aantal geselecteerde investeerders. Daarnaast heeft de onderneming ook de in het kader van het lopende inkoopprogramma ingekochte aandelen herplaatst.

Als grootste aandeelhouder van Kendrion zijn wij een belangrijke partij in een dergelijk proces. Om een goede afweging te kunnen maken hebben wij ons de afgelopen periode intensief verdiept in de strategische rationale en daaruit voortvloeiende potentiele waardecreatie van deze overname. Onze belangrijkste afwegingen zijn:

  • In onze ogen zal de overname bijdragen aan het verder in balans brengen van de industriële activiteiten met de automobiel activiteiten. De afhankelijkheid van de auto-industrie wordt daardoor relatief minder;
  • Het productportfolio van INTORQ in industriële remmen sluit goed aan bij de huidige producten van Kendrion en geeft de onderneming een completer assortiment, waardoor de positionering in de sterk groeiende markt voor robotisering sterker wordt;
  • Door het bij elkaar brengen van de twee ondernemingen is het aannemelijk dat er significante besparingen in indirecte kosten gerealiseerd kunnen worden.

De strategische rationale van de transactie is in onze ogen goed. Dat is ook nodig, want er wordt een nette prijs voor betaald in een competitief verkoopproces. De afgelopen jaren was het management van Kendrion in staat om door het nemen van maatregelen, die structuren en werkwijzen versimpelen, de kosten te verlagen. Dit geeft ons het vertrouwen dat de geïdentificeerde synergiën bij deze acquisitie ook gerealiseerd zullen worden.

Mede op grond van de kwaliteit en het track-record van het management hebben wij besloten om mee te participeren in de emissie. Gezien onze afwegingen en de karakteristieken van de transactie hebben wij zelfs besloten om meer mee te doen dan ons pro rata deel. De transactie is succesvol verlopen en in totaal heeft de onderneming ruim € 31 miljoen nieuw aandelenkapitaal opgehaald.

 

teslin Jan Jaap Bongers vkJan-Jaap Bongers, fondsmanager Teslin Participaties

Terug naar boven