×

Fout

Error compiling Sass: parse error: failed at `color: &mokka;` /var/www/vhosts/teslin.nl/httpdocs21/templates/teslin2.0/scss/template/_typo.scss on line 116
×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0 seconds

| Teslin Participaties | Blog

Accsys produceert massief hout, Accoya, en houten panelen, Tricoya. Dit hout levert niet in op prestaties, is vergelijkbaar met tropisch hardhout en is daarbij volledig duurzaam. Zowel Accoya als Tricoya wordt gemaakt van duurzaam geteeld hout, dat door het chemische proces ‘acetylatie’ op moleculair niveau wordt aangepast. Een uniek proces dat Accsys als enige in de wereld op grote schaal succesvol weet uit te voeren.

In 2017 besloten wij een belang te nemen door te participeren in een kapitaalemissie. De uitgifte van nieuwe aandelen was onder andere nodig voor de financiering van de bouw van een Tricoya fabriek in Hull. Deze fabriek zal dit jaar de operatie opstarten waarmee Accsys haar capaciteit vergroot van circa 60.000 m3 naar 100.000 m3. Een grote stap voor Accsys, maar het blijft daarmee nog relatief klein in de grote markt voor hoogwaardige bouwmaterialen. Accsys kijkt altijd naar mogelijkheden om haar capaciteit verder uit te breiden. De Noord-Amerikaanse markt, de grootste houtmarkt ter wereld, stond daarom hoog op het lijstje.

In augustus 2020 kondigde Accsys de oprichting van een joint venture aan met Eastman, een van de grootste chemicaliën specialisten van de wereld. Eastman is een logische partner vanwege haar azijnzuuranhydride productie, dat gebruikt wordt bij acetylatie. Gezamenlijk hebben zij de mogelijkheden voor de bouw van een Accoya-fabriek in de Verenigde Staten onderzocht. Een onafhankelijke consultant bevestigde wat Accsys al dacht. De Noord-Amerikaanse potentiële afzetmarkt is erg groot en groeit. Men schat een omvang van bijna 10 miljoen m3 voor 2030. Een studie om te bepalen of een Accoya-fabriek gebouwd kan worden op het industrieterrein van Eastman in Kingsport is inmiddels in de afrondende fase.

Om de plannen in de VS te kunnen realiseren heeft Accsys besloten om de beursnotering te gebruiken en geld op te halen bij aandeelhouders. Accsys wil met de uitgifte van nieuwe aandelen € 37 miljoen ophalen. Hiervan is € 31 miljoen bestemd voor de bouw van de fabriek in Kingsport. Het restant zal worden aangewend als groeikapitaal.

Met bijna 16% van het aandelenkapitaal zijn wij de grootste aandeelhouder in Accsys. Wij kennen het bedrijf en het team goed en onderschrijven de unieke karakteristieken van het product, de ESG-propositie en de enorme marktkans. Wij hebben de kansen in de Verenigde Staten en het financiële profiel van de investering geanalyseerd en besproken met het bestuur van de onderneming. In onze ogen is de investering door de joint venture, de bouw van een Accoya-fabriek met initieel twee reactoren met een gezamenlijke jaarlijkse output van 42.000 m3, aantrekkelijk. Wij verwachten een rendement op het eigen vermogen van circa 20% per jaar. Accsys profiteert bovendien nog van de licentie van het intellectuele eigendom van Accoya aan de joint venture. Daarnaast zal de Kingsport fabriek een kopie worden van de bestaande Accoya-fabriek in Arnhem met zelfs een aantal operationele verbeteringen, waardoor het risicoprofiel beperkt is.

Op de langere termijn kan de investering voor Accsys nog aantrekkelijker worden. De infrastructuur die wordt neergezet in Kingsport biedt namelijk de mogelijkheid om uit te breiden naar acht reactoren, waarbij de investering voor additionele capaciteit beduidend lager zal zijn. De rendementen op toekomstige investeringen zijn daardoor nog aantrekkelijker. Accsys groeit hard en heeft een uniek product. Het bedrijf heeft momenteel een capaciteit van 60.000 m3 en verwacht dit te verhogen naar 200.000 m3 in 2025. Toch is het voorlopig nog een kleine speler in een grote markt. Wij zien nog veel potentie in Accsys en blijven een constructieve en kritische partner. Wij ondersteunen het team en Accsys dan ook graag.

Teslin Participaties zal bovengemiddeld participeren in de geplande emissie die bekend gemaakt is op 5 mei 2021.

philip van es portret Diederik van de Wiel, Associate

Terug naar boven