×

Fout

Error compiling Sass: parse error: failed at `color: &mokka;` /var/www/vhosts/teslin.nl/httpdocs21/templates/teslin2.0/scss/template/_typo.scss on line 116
×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0 seconds

| Teslin Participaties | Blog

Gisteren kondigde Beter Bed Holding (‘BBH’) aan dat het de Matratzen Concord formule in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland verkoopt aan Magical Honour Ltd voor een bedrag van € 5 miljoen. Daarnaast is overeengekomen dat BBH aan Magical Honour nieuwe aandelen zal uitgeven voor € 2,32 per aandeel – circa 35% boven de slotkoers van vrijdag 11 oktober – waarmee deze partij een belang zal verwerven van ongeveer 9%. Hiermee investeert Magical Honour nogmaals € 5 miljoen. In totaal ontvangt BBH dus een bedrag van € 10 miljoen uit hoofde van deze transactie.

Wij zijn verheugd over deze aangekondigde transactie. In juli verstrekten wij – samen met twee andere grootaandeelhouders en na intensief overleg met de banken – BBH additionele financiering van € 7 miljoen. Wij hebben dit destijds willen doen om het bestuur voldoende tijd en ruimte te geven om een oplossing te vinden voor Matratzen Concord. Met de aangekondigde transactie lijkt dat nu gerealiseerd te worden, al is er nog wel een aantal voorwaarden – waaronder een beperkte due diligence en goedkeuring van de aandeelhoudersvergadering van BBH – waaraan moet worden voldaan.

De nu aangekondigde stap is van groot belang en hoogst noodzakelijk om BBH op korte termijn in rustiger vaarwater te brengen. De Matratzen Concord formule was al enige tijd verlieslatend en trok een negatieve wissel op de goed presterende onderdelen van BBH. Op termijn zou daardoor het voortbestaan van het gehele concern in gevaar komen. Door deze transactie zal er een kleiner, winstgevend BBH overblijven met betere vooruitzichten en de mogelijkheid om zelfstandig over de toekomst te beslissen. Ook voor Matratzen Concord lijkt het een goede transactie. De koper brengt kennis en ervaring mee om de prestaties van de formule te verbeteren en heeft zich gecommitteerd om tot € 15 miljoen additioneel in Matratzen Concord te investeren.

Het mag duidelijk zijn dat BBH voor ons een moeizame investering is. Wij hebben afgelopen jaar veel met en over BBH gesproken, zowel intern, met onze commissarissen als ook met veel van onze investeerders. De CEO – John Kruijssen – heeft op onze laatste Algemene Ledenvergadering een uitgebreide presentatie gegeven. Ondanks de op dat moment al onzekere positie van de onderneming hebben wij hem gevraagd dat te doen, omdat we wisten dat veel van onze investeerders vragen hadden over de gang van zaken bij BBH.

De koers van het aandeel BBH heeft de afgelopen jaren een duikvlucht genomen en al die tijd zijn wij aandeelhouder gebleven. Dit is ons op stevige kritiek komen te staan, en terecht. Terugkijkend was het – zeker vanuit financieel oogpunt – beter geweest als wij ons belang op een hogere koers hadden verkocht. Dat de duikvlucht uiteindelijk zo diep zou zijn hebben wij niet goed ingeschat. Wij hebben te lang geloofd in wat het bestuur van BBH ons vertelde, waardoor wij te laat doordrongen waren van hoe slecht Matratzen Concord er voor stond.

Gedurende die periode zijn wij actief aan de gang gegaan om te trachten BBH er boven op te krijgen. De belangrijkste overwegingen om dit te doen waren dat we vertrouwen hadden in het nieuwe bestuur – waarbij we in de samenstelling de nodige invloed hebben gehad – en het geloof in de levensvatbaarheid van BBH. De benoeming van John Kruijssen als CEO en Bart Karis als voorzitter van de RvC zijn ons essentieel gebleken voor de totstandkoming van de nu voorliggende transactie. Wij realiseren ons dat je als betrokken, ondernemende aandeelhouder niet zo maar afscheid kan nemen van een bedrijf. In dit geval een nadeel. Toch blijven wij overtuigd dat onze filosofie op de lange termijn tot bovengemiddelde waardecreatie leidt. Voor de bedrijven waarin wij investeren en voor de bij de onderneming betrokkenen, waaronder de aandeelhouders.

Wij hebben het besluit om de Matratzen Concord formule te verkopen gesteund. Het is niet makkelijk om te beslissen om meer dan 50% (in omzet) van de business te verkopen, maar het was noodzakelijk. De uitkomst van het verkoopproces dat vervolgens is doorlopen onderstreept ons vertrouwen in het bestuur van BBH. Het is een goed resultaat voor alle betrokken partijen, waarmee wij het bestuur dan ook graag willen complimenteren. Er is echter niet veel tijd om uit te rusten. Dus nog steeds niet naar bed. De mouwen moeten worden opgestroopt om de volgende klussen goed af te ronden.

teslin Jan Jaap Bongers vkJan-Jaap Bongers, fondsmanager Teslin Participaties

Terug naar boven