×

Fout

Error compiling Sass: parse error: failed at `color: &mokka;` /var/www/vhosts/teslin.nl/httpdocs21/templates/teslin2.0/scss/template/_typo.scss on line 116
×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0 seconds

Good governance is een van de fundamenten onder onze visie, waarden en investeringsfilosofie. Het realiseren van een goed rendement en een goede waardeontwikkeling zijn uiteraard onze primaire doelstellingen al vinden wij wat bóven de streep staat minstens zo belangrijk.

Governance

logo eumedion
Teslin is een betrokken deelnemer aan Eumedion.

Eumedion is een stichting die de belangen behartigt van de bij haar aangesloten institutionele beleggers op het gebied van corporate governance en duurzaamheid. Doel van de pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, beleggingsinstellingen en vermogensbeheerders die deelnemer zijn aan Eumedion is om de governance, milieu- en sociale prestaties van beursvennootschappen te verbeteren.

Op 20 juni 2018 werd de Code Stewardship (‘Code’) van Stichting Eumedion aangenomen die op 1 januari 2019 in werking is getreden en van toepassing is op de dienstverlening door Teslin. Lees hierover meer in het Stewardshipbeleid van Teslin.

 

logo dufas
Teslin Capital Management BV is lid van DUFAS, de Nederlandse vereniging van beleggingsinstellingen en vermogensbeheerders. Zij is actief in verschillende commissies.

 

logo PRI Sig
Teslin is ondertekenaar van de Principles for Responsible Investments van de Verenigde Naties.

Fatsoenlijk Ondernemen en Investeren maken een onlosmakelijk onderdeel uit van Teslins investeringsbeleid en daarmee de filosofie van Teslin. Voor de selectie van (potentiële) investeringen worden investeringscriteria gehanteerd, waaronder ook (direct en indirect) criteria op het vlak van ESG, zoals verwoord in ons ESG-beleid. Teslin kiest de zes beginselen uit de Principles for Responsible Investment (www.unpri.org) als kader voor het investeren/beleggen in Fatsoenlijke Ondernemingen.

Terug naar boven