×

Fout

Error compiling Sass: parse error: failed at `color: &mokka;` /var/www/vhosts/teslin.nl/httpdocs21/templates/teslin2.0/scss/template/_typo.scss on line 116
×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0 seconds

| Teslin Participaties | Blog

Beter Bed Holding (“Beter Bed”) had een buitengewone vergadering van aandeelhouders op 16 december. In deze vergadering werd gestemd over de herbenoeming van de heer Kruijssen als CEO voor een termijn tot en met de algemene vergadering van aandeelhouders van 2026. In het kader van de herbenoeming heeft de Raad van Commissarissen haar discretionaire bevoegdheid gebruikt om het remuneratiepakket van de CEO te wijzigingen door toekenning van een prestatieafhankelijke aandelenregeling.

Het voorstel betreft het onder voorwaarden toekennen van prestatieaandelen ter waarde van € 2,5 miljoen. De helft van de prestatieaandelen komt de CEO toe bij het behalen van omzet en winstgevendheiddoelstellingen in 2023, de andere helft is gekoppeld aan omzet en winstgevendheiddoelstellingen in 2025. De doelstellingen sluiten aan bij de ambitieuze strategie die het bestuur in het voorjaar van 2021 heeft gepresenteerd. Doel van het remuneratiepakket is om de heer Kruijssen voor de lange termijn te verbinden aan Beter Bed. De prestatieaandelen komen hem dan ook alleen toe als hij tijdens de gehele periode werkzaam blijft bij Beter Bed.

Er zijn in de afgelopen weken meerdere artikelen gewijd aan het remuneratievoorstel en de Verenging Effecten Bezitters heeft tijdens de vergadering hierover meerdere vragen gesteld. De remuneratie van bestuursleden is duidelijk een maatschappelijk gevoelig onderwerp waar bestuurders en aandeelhouders aandacht aan moeten besteden. Als aandeelhouder kijken wij met name naar de manier waarop de remuneratiestructuur het belang van de vennootschap op de lange termijn dient. Er moet een goede balans zijn tussen het weten te binden van toptalent met de juiste prikkels om optimaal te presteren en wat maatschappelijk te verantwoorden is. Een transparante en op aandelen gebaseerde langetermijn beloningsstructuur vinden wij hiervoor het meest geschikt.

Wij zijn van mening dat het voor het lange termijn succes van de onderneming belangrijk is dat de heer Kruijssen aan Beter Bed verbonden blijft. Hij heeft de afgelopen jaren bewezen een goed bestuurder te zijn, onder andere door Beter Bed door een uitdagende herstructurering te leiden. Onder zijn leiding desinvesteerde het bedrijf de activiteiten in Duitsland, Zweden en Spanje, moderniseerde het de organisatie in de Benelux en zette het in op een omnichannel-propositie die zijn vruchten begint af te werpen. Begin 2021 presenteerde het bestuur een ambitieuze groeistrategie waarin het uiteen zette hoe het de ontwikkelingen bij Beter Bed de komende jaren vorm wil geven. Wij zijn mede hierdoor positief gestemd over de toekomst van de onderneming.

Wij hebben het beloningsvoorstel met de Raad van Commissarissen van de onderneming besproken. In onze ogen sluit het goed aan bij de middellange termijn doelstellingen van de onderneming en draagt het bij aan het behoud van een goed bestuur. Wij hebben daarom ingestemd met het voorstel.

 

  

Jan-Jaap Bongers, Fondsmanager Teslin Participaties

teslin Lars van den Enk vk

Lars van den Enk, Associate Teslin Participaties

Terug naar boven